Loading...
کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم روابط بین زن و مرد: - لامُتَّخِذی أخدانٍ (مردان نباید زنان را در پنهان به دوستی‌ گیرند). - لامُتَّخِذاتِ أخدانٍ (زنان نباید مردان را در پنهان به دوستی گیرند).

قرآن کریم گویا می‌خواهی خود را به کشتن دهی از شدت اندوه کسانیکه إیمان نمی‌آورند... اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان برایشان نازل کرده تا خاضعانه گردن نهند... بگذارشان تا بخورند و کامرانی کنند و سرگرم آرزو باشند... بزودی خواهند فهمید... بسیار آرزو خواهند کرد که کاش تسلیم بودند...

إمام صادق علیه‌ألسلام: بزودی فتنه‌ای خواهید دید که نه پرچم هدایتی خواهید یافت و نه إمامی که هدایتتان کند... تنها کسانی نجات خواهند یافت که دعای غریق را بخوانند: يا أللّهُ، يا رَحمانُ، يا رَحيمُ، يَا مُقَلِّبَ‌ ألقُلوبِ‌، ثَبّت قَلبِي عَلى‌ دينِکَ...

بدرقه‌ی سلیمان شور قیامت است این، شرح و بیان ندارد/با چه زبان بگویم؟ عشق زبان ندارد. خواست دلم از این غم، شرح دهد به عالم/نامه خوش است أما، خامه توان ندارد. زنده تویی که رفتی، مرده منم که ماندم/من چه بگویم از تو؟ مرده که جان ندارد. افشین علآء

قرآن کریم خداوند متعال چهار کار را بر نفْس خود واجب فرموده: ✔️ - رحمت و مهربانی (کَتَبَ عَلی نَفسِهِ ألرَحمَةَ). ✔️ - مجازات ظالمین (نَذَرُ ألظالِمینَ فیها جِثیّا). ✔️ - قبولی توبه (إنّما ألتَوبَةُ عَلَی أللهِ) ۳ بار. ✔️ - نجات متقین (نُنَجِّی ألَذینَ إتَّقَوا).

شهید در قرآن کریم: ✔️ - بهره‌مندی از رزق وپاداش خاص خدا. ۲ بار. ✔️ - بشارت می‌دهند به کسانیکه هنوز زنده‌اند. ✔️ - هیچ عمل آنان ضایع نمی‌گردد. ۲ بار ✔️ - إصلاح کارهایشان در هر دو دنیا. ✔️ - مشمول مغفرت خداوند. ۴ بار ✔️ - شادمان از مرگ خود. ۲ بار ✔️ - زنده بودن بعد از مرگشان. ✔️ - سکونت در جوار إلهی.

قرآن کریم فواید إستغفار ✔️ - ورود در بهشت ✔️ - بارش باران. ۲ بار ✔️ - تبدیل گناه به خیر. ✔️ - مانع از نزول عذاب. ✔️ - تقویت روحی إنسان. ✔️ - نعمت دنیایی تا پایان عمر. ✔️ - زیادی مال و فرزند تا پایان عمر. ۲ بار

قرآن کریم یازده چیز را خصوصا از من بخواه؛ ✔️ علم زیاد ✔️ منزل با برکت ✔️ آمرزش والدین ✔️ آمرزش گناهان ✔️ کار و جایگاه نیکو ✔️ حفظ از شر حسود ✔️ حفظ از شر شیطان ✔️ حفظ از شر زنان جادوگر ✔️ حفظ از شر وسوسه‌ی قلبی ✔️ داخل نشدن در طایفه‌ی گنه‌کاران ✔️ حفظ از شر شهوت برانگیخته شده

قرآن کریم هدایت شدگان چهار مشخصه دارند: - تکیه کردن به خدا. - تسلیم در برابر خداوند. - تسلیم در برابر سخن حق. - إبراز تواضع هنگام قرآئت قرآن.