کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

دوستان سلام ... روز سه‌شنبه (16 دی)، رأس ساعت 10:46 به افق تهران، از لحاظ نجومی ساعت بسیار خوبی هست برای دعا کردن برای هرگونه حاجتی. ألبته از یک ربع قبل تا یک ربع بعد نیز خوب هست، أما ساعت ذکر شده اوج قدرت هست. هر دعایی می‌توان خواند.

قرآن کریم رحمت، برکت، نعمت، مغفرت و منفعت در سحرخیزی است. (11 بار). - قم أللیلَ إلّا قلیلا. - نصفَه أو أنقُص منه قلیلا. - و بألأسحارِ هُم یَستَغفرون. - تَتَجافی جُنوبَهم عن ألمَضاجِعِ. - کانوا قلیلا من أللیلِ ما یهجَعونَ. - و مِن أللیلِ فَسبِّحه و إدبارَ ألنجومِ. إدامه ...

موقعیت شغلی دکتری، مطالعات تاریخی و فرهنگی، دانشگاه وین، اتریش.

قرآن کریم محققا خدا اینچنین است ... (إنّ ألله هو ...) 12 بار - بسیار آمرزنده و بخشایشگر. 2 بار - بسیار توبه‌پذیر و بخشایشگر. - بی‌نیاز و سزاوار ستایش. - بسیار آمرزنده و قدردان. - بر هر کاری توانا. - پروردگار همگان. - بزرگوار و بزرگ. - روزی دهنده. - شنوا و بینا. - حق آشکار. - یاور.

قرآن کریم آداب معاشرت؛ - تمیز باشید. - تهمت نزنید. - راستگو باشید. - مهربان باشید. - بدگویی نکنید. - مسخره نکنید. - به قول خود وفا کنید. - به همدیگر سلام کنید. - به آرامی صحبت کنید. - سوءظن نداشته باشید. - با زنان عادلانه رفتارکنید. - بدی را با نیکی دفع کنید. - با مردم نیکو سخن بگویید. ... إدامه

بودجه پژوهشی، ایران شناسی، دانشگاه سان‌فرانسیسکو، آمریکا.

قرآن کریم خداوند دوست ندارد. إنّ أللهَ لایُحِبُّ (23 بار). - فساد را. - خآئن را. - متکبر را. - مغرور را. - ناسپاس را. - کافر را. 2 بار - فریاد زننده را. - متجاوز را. 3 بار - ظلم کننده را. 3 بار - فساد کننده را. 2 بار - إسراف کننده را. 2 بار - بسیار گناه کننده را. 2 بار - خودخواه فخرفروش را. 3 بار

پنج موقعیت شغلی فوق دکتری، خاورمیانه در اروپا، انجمن مطالعات برلین، آلمان.

قرآن کریم خداوند دوست دارد. إنّ ألله یُحِبُّ (20 بار)؛ - عدالت پیشگان را. 3 بار - تلاش کنندگان را. 4 بار - پرهیزکاران را. 3 بار - نیکوکاران را. 5 بار - توکل کنندگان را. - پاک کنندگان را. - توبه‌کنندگان را. - صابران را. - پاکان را.