کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
دم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر کار او کن فیکون است نه موقوف علل ( مولانا) واقعن هیچوقت فکر کردیم که کارهای خدا چه بی سر و صدا و در لحظه و بهترین وقتش انجام می‌گیره؟ فقط دم او آرام و قرار جان ماست، صبور باشیم و از لحظات زندگی لذت ببریم، کار او کن فیکون است، پس در ذهن به دنبال علت و معلولی نگردیم.
همیشه از تلخی‌ها و مشکلات زندگی می‌رنجیم که چرا من؟! اما هیچوقت به این فکر نمی‌کنیم که تنها در اوج مشکلات و مصائب زندگی، با تمام وجود به خدا توکل می‌کنیم و او را صدا می‌زنیم، وقتی در اوج مشکلات زندگی قرار می‌گیرم، یادم می‌آید خدا را یاد کنم، از او عذرخواهی می‌کنم که فراموشش کرده بودم.
دم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر کار او کن فیکون است نه موقوف علل ( مولانا) واقعن هیچوقت فکر کردیم که کارهای خدا چه بی سر و صدا و در لحظه و بهترین وقتش انجام می‌گیره؟ فقط دم او آرام و قرار جان ماست، صبور باشیم و از لحظات زندگی لذت ببریم، کار او کن فیکون است، پس در ذهن به دنبال علت و معلولی نگردیم.