کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
هفت عامل زیاد ‌شدن روزی درقرآن کریم؛ - دعا/أدعونی أستجب لکم - شکر/لئن شکرتم لأزیدنکم - إزدواج/إنکحوا ... یغنهم ألله - إنفاق/ما أنفقتم ... فهو یخلفه - تلاش/لیس للإنسان إلا ما سعی - توکل/من یتوکل علی ألله فهو حسبه - نماز/لیقیموا ألصلاة .. وأرزقهم من ألثمرات - تقوا/من یتق ألله ... یرزقه من حیث لایحتسب
آدمیزاد به امید زنده است.
سلام. از دوستان کسی از خدمت تخفیف تپسی استفاده کرده؟کد تخفیف رو چطور میشه از سامانهISICدریافت کرد؟ مثل اینکه در گزینه خدمات تپ سی نیست!
سلام. از دوستان کسی از خدمت تخفیف تپسی استفاده کرده؟کد تخفیف رو چطور میشه از سامانهISICدریافت کرد؟ مثل اینکه در گزینه خدمات تپ سی نیست!
سلام. از دوستان کسی از خدمت تخفیف تپسی استفاده کرده؟کد تخفیف رو چطور میشه از سامانهISICدریافت کرد؟ مثل اینکه در گزینه خدمات تپ سی نیست!