سلام برای انجام پروژه ای از دوستان ارشد و یا دکترا رشته فیزیولوژی ورزشی و یا حرکات اصلاحی دانشگاه تهران و شهید بهشتی و یا اصفهان دعوت به همکاری می نماییم. در صورت تمایل پیام دهید ممنون