Loading...

مثلا اگر امسال 600 تومان هزینه ی عوارض شما می‌شود الان 480 میتوانید پرداخت کنید، در غیر اینصورت هر ماه روی 600 هزار تومان 2درصد جریمه کشیده می‌شود عزیزانی که در شهرستان می‌باشند نیز بهتر است همانجا پرداخت کنند اگر 20 در صد تخفیف آنجا هم فعال باشد، زیرا عوارض شهرستان ها حدود 5 درصد کمتر از مشهد است