سلام دوستان تخفیفات افق کوروش چند درصده؟ و چیه جریانش؟

تخفیف زیادی نیست. 1 تا 5 درصد روی خرید


1