با سلام. هزینه تمدید کارت عضویت به نسبت مبلغ 185.000 تومان برای قشر دانشجو به شدت بالا میباشد.مخصوصا اینکه اگر دوره ای متناسب تخصص فرد برای فراگیری انتخاب شود هزینه دارد همچنین در بخش خدمات هم قراردادهای رفاهی و تفریحی در سال جدید بیشتر نشده ولی شاهد افزایش تعداد ورودی سامانه دانشجویان هستیم.