0.25+ 1 سال پیش

قانون مجازات توهین کنندگان به ادیان و مذاهب اسلامی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
449 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نظر شما تصویب قانون مجازات توهین کنندگان به ادیان و مذاهب اسلامی چه تأثیری در زندگی مسالمت آمیز در کشور ما دارد؟


مسائل فرهنگی با ورود کردن از جنبه قدرت هیچوقت به صورت عمقی اصلاح نخواهند شد


3

در عوض قانون گذاری باید سعی در فرهنگ سازی باشد.


7

مجازات توهین کنندگان به تمامی عقاید اخلاقی تر و زیبا تر است در غیر این صورت در باطن باعث دوگانگی خواهد شد


2

مسائل فرهنگی رو باید به صورت فرهنگی حل کرد، حل کردن اونها با زور و قدرت همیشه نتیجه عکس میده.


4

به عنوان یک حقوق خوان بنظرم می‌رسد که قانون مجازاتها و جرم انگاری بیشتر جنبه بازدارندگی دارد تا رفع یک مسأله غیر اخلاقی، از دیدگاه معصومین اسلام حتی توهین به سایر ادیان بسیار نکوهیده است،فی المجموع مجازات و زور شاید به کم تر شدن توهین کمک کند ولی قطعا با مجازات رفع شدنی نیست


1

من جواب از خواهرم پرسیدم


1

باید گسترده فرهنگ سازی بشود مجازات جنبه باز دارندگی درصدی دارد


1

توهین جرم است به هر کس یا هر مکتب ومسلکی که باشد و جدا کردن یک بخش خیلی منطقی به نظر نمیرسد.


1