گرایش های رشته آمار کدام یک بازار کار بهتری دارد؟

از میان گرایش های امار کدام یک بازار کار بهتری دارد؟ خواهشا از روی تعصب جواب ندهید 

سلام لطفا در انتخاب تیتر سوال خود دقت کنید! عمومی! این تیتر سوال اصلا مناسب نمی باشد. تیتر سوال شما ویرایش شد. مدیریت دانشنامه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
2 پاسخ
برای ارسال پاسخ شوید.