دکتری تخصصی
زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
دانشگاه خوارزمی

یک روز در ایران را تصور کنیم که از صبح تا شب شاد هستیم و در کنار خانواده به فردای بهتر بیاندیشیم. فردای پر از موفقیت و غرور. آیا واقعا شدنی است؟؟؟؟؟؟؟؟

آنان كه با افكاری پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند.

هیچ چیز نمی تواند ملت های بزرگ و تاریخ های بزرگ را نابود کند. آن ها همیشه پایدارند. چون مردمی بزرگ دارند با آرمان های بزرگ. پس ایران باش چون تو هم تاریخ بزرگی داری و هم ملت بزرگ.

یاد بگیریم به نظرات یکدیگر چه دوست داشته باشیم چه ناراحت شویم. احترام بگذاریم.

کوروش کبیر دست هایی که کمک می کنند بهتر از دستانی هستند که دعا می کنند.