ساختار اداری

از نظر ساختار اداری مقام و جایگاه وزیران بالاتر است یا معاون رئیس جمهور؟

لطفا توضیح کامل بفرمایید

اداری

سلام

بستگی به «معاون» دارد. مقام «معاون اول» رئیس جمهور به عنوان جانشین رئیس جمهور در کابینه، از باقی وزرا بالاتر است. سایر معاونان معمولاً چنین مرتبه ای ندارند.

نکته دیگر اینکه وزرا، رای اعتماد مجلس را می گیرند و به همین خاطر، مشروعیت بالاتری نسبت به معاونان دارند که صرفاً انتصابی هستند.


1

 معاون اول رئیس‌جمهور مانند دیگر معاونان وی از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و احتیاج به رأی اعتماد مجلس ندارد. همچنین در صورت «فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل» مسئولیت‌ها و اختیارات او برعهده معاون اول قرار می‌گیرد و او به همراه رؤسای مجلس و قوه قضاییه بایستی در مدت کمتر از ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند


1

قطعا معاون اول ، چون مقام اجرایی و هماهنگ کننده است و نقش کلیدی در امور دارد ؛  با وجود عنصر رهبر در کشور، نقش معاون اولی پررنگتر میشه و مصوبات اساسی و قرارگاه های مهم را معاون اول به اداره مینشیند....                                                       معاون اول ، عالی ترین رتبه بعد از ریئس جمهور در هیئت دولت است و تمام مصوبات به تایید و اطلاع معاون اول میرسه ؛ در نتیجه ضعف و قدرت کابینیه ها ، ضعف و قدرت معاون اولها محسوب میشه....                                          


1

طبق اصل 124 قانون اساسی "رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده دارد." بنابراین معاون رئیس جمهور بخشی از اختیارات ایشان را دارد( مانند معاون اجرایی- معاون علمی- معاون امور بانوان - معاون پارلمانی) ولی وزیر تنها در وزارتخانه خویش اختیار دارد. از طرف دیگر معاون اول رئیس جمهور جایگاه بالاتری در بین معاونین دارد. در واقع عالی ترین مقام در هیات دولت پس از رئیس جمهور است. اما از طرف رئیس جمهور منصوب می شوند و در برابر ایشان پاسخگو هستند ولی وزرا برای کسب جایگاه خود نیاز به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بوده و در مقابل این مجلس پاسخگو هستند. 

در اصل 137 قانون اساسی آمده است هریک از وزرا مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. همچنین براساس ماده 3 آئین نامه داخلی دولت اعضای صاحب رای دولت علاوه بر رئیس جمهور ، وزراء و معاون اول رئیس جمهور است. 

 

 


1

معاونان  مقام بالاتری دارند چون از وزیران به رییس جمهور نزدیک ترند 


0

مقام معاون اول از بقیه وزرا بالاتر است


0

از لحاظ إداری نقش وزیر بالاتر از معاون أول رییس جمهور است ... زیرا معاون أول نقش إستقلالی در صدور فرمان و دستور إداری را ندارد و تنها فرمانهای رییس جمهور را در سیکل إجرایی قرار می‌دهد و صلاحیت صدور فرمان إداری را ندارد ... ولی وزیر حیطه‌ی إختیارات إجرایی بسیار گسترده‌تری نسبت به معاون أول دارد ... بلکه در بعض موارد فرمانهای وزیر برای معاون أول لازم‌ألإجرآء و لازم‌ألإتباع هست و معاون أول نمی‌تونه با اون مخالفت کنه مگر با دستور رییس جمهور ...


1

طبق اصل 124 قانون اساسی "رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده دارد.

أصل 124 هم همینو گفته؛ (معاون أول نقشش "انجام وظایف" رییس جمهور است و مسئول "هماهنگی معاونان و هیأت وزیران" است).


0

این از معاون أول تا چه برسد به معاونین دیگر رییس جمهور ... به عبارتی نقش معاونین، تمشیت مصوبات هیأت وزیران است ...


0

سلام 

جایگاه معاون اول بالاتر از وزراست


0

از لحاظ ساختار اداری معاون اول و سپس وزیران 

اما از لحاظ رابطه متاسفانه جور دیگریست.


0

دوستاتی که إرآئه‌ی نظر می‌فرمایند لطفا مستند خود را نیز بفرمایند ... با تشکر ...


0

طراح محترم سؤال که ظاهرا خود نیز دانش‌آموخته‌ی حقوق هستند در بحث دخالت کرده و نظر بفرمایند ...


0
برای ارسال پاسخ شوید.