کارشناسی
مدیریت بازرگانی - بازاریابی
دانشگاه رازی

این هدیه بازکردنی است دوست گرامی، شما به بلوبانک دعوت شده اید. روی لینک زیر کلیک کرده و اپلیکیشن بلوبانک را نصب کنید. کد «MHISIY» را در قسمت کد معرف وارد و فرآیند بازکردن حساب را تکمیل کنید. https://blubank.com/ href="/p/posts/hashtag?tag=footer">#footer بلو؛ بانک، ولی دوست داشتنی

دل بسپار به خدایی که آفرید: آتشی که ابراهیم را نسوزاند دریایی که موسی را غرق نکرد نهنگی که یونس را نخورد همه عالم برای تو بد بخواهد، اگر خدا نخواهد نمی شود

باورهای شما میتواند کوه ها را جابجا کند و ترس های شما میتواند کوه ها بسازد