سلام

این مقاله اطلاعات خوبی ارائه داده است

https://mag.roshd.ir/zist/Articles/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C


0

باسلام 

تاجائیکه می دانم قابل درمان است و در ایران نیز در پژوهشگاه رویان مطالعات گسترده و و تحقیقات بالینی و نوآورانه ای انجام یافته است. با این پیشرفت ها و تحقیقات بین المللی امید است دانشمندان علوم سلولی و سرطان شناس قادر به پیشگیری از بیماران نیز باشند. 


0

با سلام 

سلول های بنیادی توسط متخصصان و دانشمندان کشف و ساخته شد که وظیفه آنها جایگذاری به جای سلول هایی است که توسط سرطان ها تخریب شده اند با پیوند این سلول ها به جای سلول های اسیب دیده میتوان تا حدی به درمان سرطان پرداخت


0

خب سلولهای بنیادی سلولهایی هستند که تمایز نیافته هستند و قابلیت تبدیل به هر سلولی رو دارند و با استفاده از این قابلیت با تزریق در ان محل به سلول مورد نظر  تبدیل و نقش همان سلول را انجام میدهد


0

سلام علیکم:

با کاربرد و تزریق سلولهای بنیادی سرطانی در موجوداتی مانند موش، خوکچه و مانند آن، میتوان به عملکرد این سلولها و واکنش سلولهای سالم پی برد و عملکردی که سیستم ایمنی بدن برای دفاع از بدن، نشان میدهد راهکاری برای دانشمندان است تا بتوانند مشابه آن را در بدن انسان برای دفاع از سلولهای سالم و پیشگیری از متاستاز در سلولهای انسانی بکار گیرند.


0

سرطان الان معلوم شده درون هر کسی هست سلول بنیادی هم به همینصورت هست درون هر کسی هست به طو واضح و پزشکی اگر نگم سرطان ژن خود انسان و سلول انسان شکل بدی در بدن میگیره بر علیه بدن بلند میشه که به اسم سرطان میشناسیم و برعکس سلول بنیادی به همین صورت عمل میکنه و جایگزین این سلول ها میزارن البته روش های دیکه هم هست جز این و شیمی درمانی بااستفاده ا علم پرتو و بیولوژی الان  دارن درمان میکنن


0

سلول بنیادی در همه چیز وجود دارد در هر رشته ای دراصل ریز ترین ادم ریز ریز ریز از نوک سوزن هم کوچیکتر به سلول بنیادی اون جسم جرم میرسیم از این روش هست که سرطان در مان میکنند

 


0
برای ارسال پاسخ شوید.