با توجه به تحصیل اینجانب در ارشد حقوق (به غیر از ارشد اول) پاسخ سوال شما در آیین نامه اجرای محکومیت های تکمیلی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به قانون مجازات های اسلامی وجود دارد که در بند چ ماده ۱۲ این آیین نامه اشعار میدارد اگر کسی در دادگاه به صدور چک بلا محل محکوم شود دادگاه به بانک مربوطه و بانک مرکزی جهت مسدودی حساب جاری مراتب را اعلام می کند و فرد محکوم دیگر نمی تواند حساب جاری جدیدی افتتاح کند . ضمنا فرد محکوم باید همه چک های نزد خود را تحویل دهد. در هر صورت باید فرد در دادگاه به صدور چک بلامحل محکوم و رای وی نیز قطعی شده باشد.  


1

سلام

محرومیت از صدور و داشتن چک


0

با عرض سلام و احترام

            منع صدور دسته چک برای شخص متخلف


0

سلام محروم شدن از چک

 


0
برای ارسال پاسخ شوید.