مهنوش مصلایی

 مهنوش مصلایی

سلام : من توانستم با عضویت در سازمان چند قالب پاورپوینت را از سامانه بدون هزینه دریافت کنم. هرچند که اعتقاد دارم pdf قالبش بهتر است چون بهتر ارسال می‌شود، امیدوارم این مورد راهنمای خوبی برای دیگران هم باشد.

1