ملیکا بادین دهش

 ملیکا بادین دهش

استفاده از فایل‌های آموزشی سازمان بین المللی دانشجویان که مربوط به نحوه نگارش و ویرایش مقالات بین المللی است برای نوشتن مقاله‌ای مناسب برای انتشار در ژورنال‌های علمی بین المللی(ISI) با کیفیت بسیار کاربردی و مناسب است.

6