تازه واردم ولي جالبه اين همه ادم تحصيل كرده در يك محيط، احساس بيگانگي نيست. ممنون ازتون كه اين محيط رو ايجاد كردين و مطمئن هستم خيلي چيزها ميتونم تا زمانيكه در اين محيط مي‌گذرونم ياد بگيرم. بينهايت سپاس.

تجربیات کاربران