محمد خلیل ارجمندی

 محمد خلیل ارجمندی

به روزرسانی سایت بسیار عالیست و دسترسی کاربر فوق العاده‌ای دارد ضمنا تخفیف‌های خیلی کارآمدی دارد برای مثال بلیط قطار رجا خدمات بیمه تامین اجتماعی بسیار کار خوبی بود که در این سازمان انجام شد و اینکه برای محصلین، سابقه کاری در رشته خودشان محسوب می‌شود. با تشکر از زحمات isic

2