سعید سپاسی زنگ آبادی

 سعید سپاسی زنگ آبادی

سامانه یادگیری سازمان از بخش‌های بسیار خوبی است. دوره‌های ارائه شده هم بسیار کاربردی است. کیفیت بالایی که دارد و هزینه مناسبی هم دارد و برای افراد شاغل که وقت شرکت در کلاس‌های آموزشی را ندارند مناسب است.

2