سعید سپاسی زنگ آبادی

 سعید سپاسی زنگ آبادی

دوره های فعال در بخش دوره های آموزشی بسیار مفید و کارآمد است مثلا کارگاه مقاله نویسی مخصوصا برای کسانی که تازه وارد دنیای مقاله و مقاله نویسی شدند می تواند راهنمای بسیار خوبی باشد تا بتوانند راه مقاله نویسی را یادبگیرند.

2