کارشناسی
مهندسی صنایع
دانشگاه بوعلی سینا

هجدهمين همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع به میزبانی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي براي اولين بار به صورت مجازي برگزار مي شود. ٤ و ٥ دي ماه ٩٩ كد تخفيف: iesana جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر https://b2n.ir/iensc كانال همايش ملي: @iensc پيج اينستاگرام همايش ملي: http://instagram.com/iensc18

طوقی دلم به گنبدت زائر شد / پرچم که سیاه شد قلم شاعر شد پیکی از فاطمه(ع) آورد خبر / پیراهن مشکی شما حاضر شد حی علی العزای کسی ب گوش میرسد...

دید مجنون را یکی صحرا نورد/درمیان بادیه بنشسته فرد ساخته بر ریگ ز انگشتان قلم/میزند حرفی به دست خود رقم گفت ای مفتون شیدا چیست این/مینویسی نامه سوی کیست این گفت شرح حسن لیلی میدهم/خاطر خودرا تسلی میدهم نیست جز نامی ازو دردست من/زان بلندی یافت قدرپست من ناچشیده جرعه ای ازجام او/عشقبازی میکنم بانام او

گر نبود خنگ مطلی لگام/زد بتوان بر قدم خویش گام ور نبود مشربه از زر ناب/با دو کف دست توان خورد آب ور نبود بر سر خوان آن و این/هم بتوان ساخت به نان جوین شانه‌ی عاج ار نبود بهر ریش/شانه توان کرد به انگشت خویش جمله که بینی همه دارد عوض/درعوضش گشته میسر غرض آنچه ندارد عوض ای هوشیار/عمر عزیزیست غنیمت شمار

با سلام خوشحالم که با سازمان شما آشنا شدم و امیدوارم بتونم از تسهیلات شما در جهت ارتقای مهارتهای خودم استفاده کنم. با سپاس