کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - راه و ترابری
دانشگاه آزاد اسلامی

سلام حمل و نقل یکی از مهم ترین بخش هایی است که در اقتصاد تاثیر گدار است، انشاا.. بتوانیم با تلاش بیشتر در این بخش چرخ اقصاد کشور را به گردش در بیاوریم

با سلام همه میدانیم کرونا روز به روز جهش می باید. در مصاحبه مسئولین شهرداری دیدم که می گویند ناوگان کم است و نمی توانیم سرفاصله ها را کم کنیم و متاسفانه شلوغ می شوند. چرا با وجود شرایط کرونایی اتوبوس ها و مترو حتی در پایان روز نیز تمیز و ضدعفونی نمی شوند. مگر چقدر هزینه میخواهد؟