کارشناسی ارشد
مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا
دانشگاه خوارزمی
قرآن کریم خداوند متعال 4 چیز را بر خود واجب کرده است؛ - قبولی توبه - رحمت بر خلایق - روزی دادن به خلایق - وارد کردن تمام خلایق (حتی پیامبران) به جهنم و توقف مجرمان در آن.
چند وقتی هست که به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا، احراز هویت سجام به صورت غیرحضوری انجام می شود و تبلیغات به گونه ای بوده که این گمان را تقویت کرده که دیگر نیازی به حضور در دفاتر پیشخوان نیست ولی اخیرا با وجود تایید احراز هویت به صورت غیرحضوری، ...
سلام اینجا کسی از نحوه دفاع پایان نامه دانشگاه آزاد تهران خبر داره؟امور اداری دانشگاه باز هست؟
مزایا و معایب آزادسازی سهام عدالت چیه؟ اساتید اهل فن نظری ندارن!