کارشناسی ارشد
مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا
دانشگاه خوارزمی

 با سلام. 

دوستان عزیز بنده به راهنمایی و مشورتتان نیازمندم.

بنده می خواهم از دانشجویان مقطع لیسانس علوم سیاسی (درس سیاست های مقایسه ای) امتحان میان ترم بگیرم. دو سوال دارم:

1. چگونه امتحان مجازی برگزر کنم که امکان تقلب کمتر بشد؟

2. می خواهم برخی سوالاتم را به ویروس کوید 19 ارتباط دهم و تحلیل خود دانشجویان را بدانم. کسی می تواند در  مورد اول و نیز دوم( موضوعات جالب و روز برا طرح سوال) مرا راهنمایی کند؟

با سپاس

باتوجه به افزایش تعداد جمعیت

آیا در چندصد سال آینده کل مساحت زمین برای ساخت فضای امن(خانه با استاندارد های امروزی) کافیست؟ 

زمانی که همه خوابند باید کار کرد و زمانی که همه نا امید نشسته اند باید دنبال روزنه گشت ، این گونه می توان متمایز بود و موفق شد
آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم / اگر از خمر بهشت است وگر باده مست...