کارشناسی ارشد
مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا
دانشگاه خوارزمی
تولید و انباشت برخی از زیر ساخت ها و سرمایه های زیربنایی در ایران بیش از حد بوده و درگیر سندروم #ترین شده اییم . به نظر شما درگیر شدن به سندروم ترین در چه زمینه هایی در ایران مشهود است ؟
در عصر دیجیتال و کوچک شدن جهان طبیعتا شاهد تقابل فرهنگی و "بحران هویت" خواهیم بود در این بین مطالعه علمی، آموزش صحیح و گفتمان سازی برای کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن، راهگشاست . تقلیل گفتمان به برهنه طلبی، روشنفکربازی و بدون دانش صحبت کردن، باعث نابودی جامعه است
در حوزه اقتصاد، تا الان دکترین های کنز، فریدمن و.. کار شده اما الان در این دولت بحث تفکرات "آدام پرزروسکی" و الگوی کشورهای پساکمونیسم مثل لهستان دارد پیاده می شود، دکترینی که اگر برجام سقوط نمی کرد، ایران را قوی ترین اقتصاد غرب آسیا می کرد حذف صفر و.. بخش هایی از همین الگو هست
شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت وولایت، رئیس مذهب تشیع،لسان الناطقین امام جعفر صادق(ع)برپیروان راستین وبر تمامی دوستانم تسلیت باد التماس دعا