کارشناسی ارشد
مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا
دانشگاه خوارزمی
هر حکومتی 4 تا بحران دارد که باید آنها را در سطح مطلوب کنترل کند 1-بحران هویت 2-بحران مشروعیت 3-بحران مشارکت 4-بحران توزیع در کرونا شاهد بحران مشارکت مردمی به جهت عدم اطمینان و مشروعیت دولت ها هستیم در گام بعدی ممکنه بحران توزیع اقلام بهداشتی و.. باعث اعتراض و اغتشاش در جامعه هم بشود
زیر این پست بگین که چه چیزی حالتون رو خوب می‌کنه ؟ مثلا شنیدن یه موسیقی شاد ، خوندن یا شنیدن یه جمله امید بخش ، خوردن یه غذای خوشمزه و ... اون چیزی که حال دلتونو خوب می‌کنه چیه؟ و به نظرتون چجوری میشه حال خوب رو به دیگران تزریق کرد؟
هر حکومتی 4 تا بحران دارد که باید آنها را در سطح مطلوب کنترل کند 1-بحران هویت 2-بحران مشروعیت 3-بحران مشارکت 4-بحران توزیع در کرونا شاهد بحران مشارکت مردمی به جهت عدم اطمینان و مشروعیت دولت ها هستیم در گام بعدی ممکنه بحران توزیع اقلام بهداشتی و.. باعث اعتراض و اغتشاش در جامعه هم بشود
هر حکومتی 4 تا بحران دارد که باید آنها را در سطح مطلوب کنترل کند 1-بحران هویت 2-بحران مشروعیت 3-بحران مشارکت 4-بحران توزیع در کرونا شاهد بحران مشارکت مردمی به جهت عدم اطمینان و مشروعیت دولت ها هستیم در گام بعدی ممکنه بحران توزیع اقلام بهداشتی و.. باعث اعتراض و اغتشاش در جامعه هم بشود
هر حکومتی 4 تا بحران دارد که باید آنها را در سطح مطلوب کنترل کند 1-بحران هویت 2-بحران مشروعیت 3-بحران مشارکت 4-بحران توزیع در کرونا شاهد بحران مشارکت مردمی به جهت عدم اطمینان و مشروعیت دولت ها هستیم در گام بعدی ممکنه بحران توزیع اقلام بهداشتی و.. باعث اعتراض و اغتشاش در جامعه هم بشود
هر حکومتی 4 تا بحران دارد که باید آنها را در سطح مطلوب کنترل کند 1-بحران هویت 2-بحران مشروعیت 3-بحران مشارکت 4-بحران توزیع در کرونا شاهد بحران مشارکت مردمی به جهت عدم اطمینان و مشروعیت دولت ها هستیم در گام بعدی ممکنه بحران توزیع اقلام بهداشتی و.. باعث اعتراض و اغتشاش در جامعه هم بشود
تولید و انباشت برخی از زیر ساخت ها و سرمایه های زیربنایی در ایران بیش از حد بوده و درگیر سندروم #ترین شده اییم . به نظر شما درگیر شدن به سندروم ترین در چه زمینه هایی در ایران مشهود است ؟