Loading...
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
دانشگاه صنعتی شاهرود

زمان شما محدود است، بنابراین این زمان محدود را صرف تقلید کردن از زندگی دیگران نکنید. خودتان را درگیر عقاید متعصبانه نکنید و بر اساس نظر دیگران زندگی نکنید. هرگز اجازه ندهید صدای نظرات دیگران مانع شنیدن ندای درون تان شود.

هر وقت از من درباره مهارت شماره یک برای رسیدن به موفقیت می‌پرسند، فوری جواب می‌دهم: توانایی برای مشخص‌کردن، پی‌گیری‌کردن و رسیدن به هدف‌های بزرگ.

به روابطتان نگاهی بیندازید و مطمئن شوید برای افراد سه دقیقه‌ای، ۳ ساعت زمان نمی‌گذارید.

بالاترین تهدید برای موفقیت، نه شکست بلکه بی‌حوصلگی است.

آنچه به‌عنوان یک پیروزی کوچک یا گام جزئی رو به عقب پنداشته می‌شود، در نهایت به‌صورت یک پیروزی یا شکست بسیار بزرگ‌تر انباشته خواهد شد.

از نظر ریاضی، قضیه این‌گونه است: اگر به مدت یک سال هر روز ۱ درصد بهتر شوید، در انتهای کار ۳۷ برابر بهتر خواهید شد. بالعکس اگر هر روز از سال ۱ درصد بدتر شوید، در نهایت به صفر نزدیک خواهید شد.

شادى به اینکه کجا هستى ربطى ندارد، به کسى که هستى مربوط مى‌شود

فراموش نکنید، رفتار دیگران با شما، همانطوری خواهد بود که، به آن‌ها اجازه می‌دهید: محترم یا حقیر.

همه‌ی ما، با یک‌مُشت دروغ و باورهای نادرست، زندگیِ خود را ساخته‌ایم؛ دروغ‌هایی مثل اینکه توانایی انجام بعضی کارهای غیرممکن را نداریم. به خودتان بیاییدبیدار شوید و با واقعیت‌های زندگی روبرو شوید، که شما مسئول زندگی‌تان هستید و می‌توانید هر کاری که می‌خواهید را انجام دهید.

ما اگر باور داشته باشید تنها کسی که زندگی‌تان را کنترل می‌کند، خودتان هستید آن وقت بلند شده و دوباره تلاش می‌کنید و به تلاش ادامه می‌دهید تا زمانی که حس کنترل داشتن بر زندگی، بر غیرقابل‌کنترل بودن آن برتری پیدا کند. این حس به روال زندگی‌تان تبدیل شده و شما نیز به آن آدمی که باید باشید تبدیل می‌شوید