کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
دانشگاه صنعتی شاهرود

شادى به اینکه کجا هستى ربطى ندارد، به کسى که هستى مربوط مى‌شود

فراموش نکنید، رفتار دیگران با شما، همانطوری خواهد بود که، به آن‌ها اجازه می‌دهید: محترم یا حقیر.

همه‌ی ما، با یک‌مُشت دروغ و باورهای نادرست، زندگیِ خود را ساخته‌ایم؛ دروغ‌هایی مثل اینکه توانایی انجام بعضی کارهای غیرممکن را نداریم. به خودتان بیاییدبیدار شوید و با واقعیت‌های زندگی روبرو شوید، که شما مسئول زندگی‌تان هستید و می‌توانید هر کاری که می‌خواهید را انجام دهید.

ما اگر باور داشته باشید تنها کسی که زندگی‌تان را کنترل می‌کند، خودتان هستید آن وقت بلند شده و دوباره تلاش می‌کنید و به تلاش ادامه می‌دهید تا زمانی که حس کنترل داشتن بر زندگی، بر غیرقابل‌کنترل بودن آن برتری پیدا کند. این حس به روال زندگی‌تان تبدیل شده و شما نیز به آن آدمی که باید باشید تبدیل می‌شوید

” موفقیت محصول عادات روزانهٔ شما است – نه تحولاتی که یک‌باره رخ می‌دهند. “

" ما نمی توانیم حس شادی عمیقی داشته باشیم مگر که احساس کنیم در حال حرکت به سوی هدفی هستیم."

بیشتر از میزانی که روی شغلت کار می‌کنی روی خودت کار کن، درآمد تو مستقیماً به طرز فکر تو مربوط می‌شود، نه به وضع کنونی اقتصاد، اگر دوست داری چیزی تغییر کند ابتدا باید خودت تغییر کنی.

- هر که به مردم خدمت کند، خود را در راهِ بزرگی و عَظَمَت، ثَروت، رضایت، اعتبار و لَذّت قرار می دهد. - مطالبِ سَبُک را نخوانید، چون ممکن است با آن‌ها سرگرم شَوید، ولی رُشد نمی‌کنید. - آرزو نکنید که مسایل آسان تر باشند، بَلکه آرزو کنید شما بهتر شَوید.