کورش پرواز
کارشناسی ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران
امتیاز : 179.75

نه نگران بهشتم، نه جهنم هم خنده های مادرم را دیده ام هم گریه هایش را


4 0
7 روز پیش
1