Loading...
کارشناسی ارشد
کارآفرینی
دانشگاه تهران

با عضویت در سازمان بین المللی دانشجویان علاوه بر استفاده از امتیازات عضویت در این سازمان مانند بازدید رایگان از اماکن تاریخی و موزه ها در شهر شیراز از اعتبار علمی بیشتری جهت شرکت در همایش ها و کنفرانس ها برخوردار شدم

تجربیات کاربران

زیاد بودن شرکت های سهامی خاص

براساس قانون تجارت علت زیاد بودن تعداد شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت های با مسوولیت محدود چیست؟

کارآفرینی کسب و کار حقوق بازرگانی مدیریت بازرگانی

نه نگران بهشتم، نه جهنم هم خنده های مادرم را دیده ام هم گریه هایش را