سیده نسرین رضویان
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
موسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان نور
امتیاز : 339.25

گاهی برای خودت پزشک باش،کمی قرص خنده تجویز کن،هر6 ساعت یکبار


6 1
2 ماه پیش
0

تمرین انرژی مثبت :هرروز به یکی نگاه کن بدون اینکه متوجه بشه براش دعای خیرکن


6 0
2 ماه پیش
0