Loading...
کارشناسی ارشد
مهندسی برق - سیستمهای قدرت
دانشگاه شهید بهشتی

سلام دوستان خوبم.

آیا کسی تجربه استفاده از فرصت مطالعاتی در رشته زبان و ادبیات فارسی را در خارج از کشور دارد؟

سپاسگزارم که راهنمایی می فرمایید.

به نظر شما در این بازار داغ فروش کتاب های درسی و کنکور که هر ناشری از کتاب های خودش تعریف و تمجید میکند بهترین منابع (کتاب/جزوه و...) برای کنکور ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) چیست؟

 

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم چیست؟

منع از اصدار چک مستلزم چیست؟