دکتری تخصصی
آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی

با عرض تسلیت و تبریک شهادت سردار دلها حاج قاسم عزیز و همرزمانش و گروه مقاومت و تسلیت کوچ نخبگان و مسافران پرواز هوایی اخیر

مرحوم ایت الله بهجت:استادم قاضی را در خواب دیدم پرسیدم حسرت شما در دنیا چیست گفت : چرا در دنیا فقط روزی یکبار عاشورا میخواندم