با عرض تسلیت و تبریک شهادت سردار دلها حاج قاسم عزیز و همرزمانش و گروه مقاومت و تسلیت کوچ نخبگان و مسافران پرواز هوایی اخیر