قرآن کریم گویا می‌خواهی خود را به کشتن دهی از شدت اندوه کسانیکه إیمان نمی‌آورند... اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان برایشان نازل کرده تا خاضعانه گردن نهند... بگذارشان تا بخورند و کامرانی کنند و سرگرم آرزو باشند... بزودی خواهند فهمید... بسیار آرزو خواهند کرد که کاش تسلیم بودند...


لَعَلَّکَ باخِعٌ نَّفسَکَ أَلَّا يَكونوا مؤمِنِينَ...
5 روز پیش

0 0


إِن نَّشَأ نُنَزِّل عَلَيهِم مِن ألسَّمآءِ آيَةً فَظَلَّت أَعنَاقُهُم لَها خاضِعِنَ...
5 روز پیش

0 0


ذَرهُم يَأكُلُوا و يَتَمَتَّعوا و يُلهِهِمُ ألأَمَلُ فَسَوفَ يَعلَمونَ...
5 روز پیش

0 0


رُّبَما يَوَدُّ ألَّذينَ كَفَروا لَو كانوا مُسلِمينَ...
5 روز پیش

0 0


چقدر زیبا.
5 روز پیش

0 0


چقدر زیبا.
5 روز پیش

0 0