دکتری تخصصی
مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سلام. اگر کسی با شبیه سازی دینامیک مولکولی و نرم افزار لمپس اشنایی دارد ممنون میشم به اعلام حضور کنن.

کاری را انتخاب کنید که دوست دارید، در اینصورت حتی یک روز هم در کل زندگیتان مجبور به کار کردن نخواهید شد ! کنت_بلانچارد

#هدف داشته باشید اگر بی هدف باشید، از اینجا تا کهکشان های دور راه وجود داره. آنتونی رابینز میگه: چگونه درجایی که نشانه ایی وجود ندارد، تیر به هدف میخورد؟

نه تو میمانی نه اندوه و نه، هیچ یک از مردم این آبادی، به حباب نگران لب رود، قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم خواهد رفت آن چنان که فقط خاطره ای خواهد ماند لحظه ها عریانند به تن لحظه خود جامه ی عریان مپوشان هرگز...

جهان سوم جایی است که مردمش به فکر امدن روزهای خوب هستند نه "اوردنش"...