ما باید کاستی هامون رو بشناسیم تا بتونیم خودمون رو با زندگی وفق بدیم،باید خودت همیشه تلاش کنی،جهان به عناصر ثابت توجهی نداره پویا باش:)


"ما باید کاستی‌هامون رو بشناسیم" (خُلِقَ ألإنسانُ ضعیفاً، انسان ضعیف آفریده شده است ...).
2 ماه پیش

0 0


"تا بتونیم خودمون رو وفق بدیم" (إنّا هَدَیناهُ ألسَبیلَ، ما در راه هدایتش می‌کنیم ...).
2 ماه پیش

0 0


"باید خودت همیشه تلاش کنی" (لَیسَ للإنسانِ إلّا ما سَعی، إنسان بهره‌ای جز از راه تلاش خود ندارد ...).
2 ماه پیش

0 0


" جهان به عناصر ثابت توجهی ندارد" (إمام علی علیه‌ألسلام: مَن إستَوا یَوماهُ فَهو مَغبونٌ، هر کس دو روزش یکسان باشد، ضرر کرده است).
2 ماه پیش

0 0


"پویا باش" (يا أَيُّها ألإنسانَ إِنَّکَ كادِحٌ، ای إنسان تو تلاشگر هستی).
2 ماه پیش

0 0