ما باید کاستی هامون رو بشناسیم تا بتونیم خودمون رو با زندگی وفق بدیم،باید خودت همیشه تلاش کنی،جهان به عناصر ثابت توجهی نداره پویا باش:)

"ما باید کاستی‌هامون رو بشناسیم" (خُلِقَ ألإنسانُ ضعیفاً، انسان ضعیف آفریده شده است ...).


0

"تا بتونیم خودمون رو وفق بدیم" (إنّا هَدَیناهُ ألسَبیلَ، ما در راه هدایتش می‌کنیم ...).


0

"باید خودت همیشه تلاش کنی" (لَیسَ للإنسانِ إلّا ما سَعی، إنسان بهره‌ای جز از راه تلاش خود ندارد ...).


0

" جهان به عناصر ثابت توجهی ندارد" (إمام علی علیه‌ألسلام: مَن إستَوا یَوماهُ فَهو مَغبونٌ، هر کس دو روزش یکسان باشد، ضرر کرده است).


0

"پویا باش" (يا أَيُّها ألإنسانَ إِنَّکَ كادِحٌ، ای إنسان تو تلاشگر هستی).


0