سینا خداکرمی
پزشکی عمومی داروسازی
واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی IAU Medical Branch
امتیاز : 76.25

ما باید کاستی هامون رو بشناسیم تا بتونیم خودمون رو با زندگی وفق بدیم،باید خودت همیشه تلاش کنی،جهان به عناصر ثابت توجهی نداره پویا باش:)


10 0
2 ماه پیش
5