پزشکی عمومی
داروسازی
واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی IAU Medical Branch

ما باید کاستی هامون رو بشناسیم تا بتونیم خودمون رو با زندگی وفق بدیم،باید خودت همیشه تلاش کنی،جهان به عناصر ثابت توجهی نداره پویا باش:)