رهرو آن نیست گهی تند وگهی کند رود رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود.


قرآن کریم؛ ... و أقصُد فی مَشیِکَ... در راه رفتن و طی طریق خود میانه‌رو باش...
2 ماه پیش

0 0