سلام خیلی خوشحالم در جمع دانشگاهیان عزیز قرار دارم. با حرف ها و دغدغه های مشترک و همفکری های بی نظیر امیدوارم بهترین استفاده را از این جمع زیبا داشته باشیم. تلاش میکنم تا جایی که ممکن است اطلاعات و تجربیات خودم را در حوزه تخصصی و پژوهشی خود در اختیار دوستان عزیزم بگذارم سپاس فراوان

إِنَّا خَلَقنَاكُم وَ جَعَلناكُم شُعوباّ وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﻣﻠﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻗﺒﻴﻠﻪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ.


0

سلام بر شما


0

حتما با اشتراک اطلاعات بین رشته ای یک هم افزایی مثبت میتونیم داشته باشیم.


0