امام علی علیه السلام اِعمَل لِدُنياكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعمَل لآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً چنان در دنیایت بکوش که گویا ماداما زنده خواهی بود. و چنان برای آخرتت تلاش کن که گویا فردا خواهی مرد.


1