Loading...

در گذر جاده ی زندگی آموختم؛ خیلی چیزارو نمیشه بزور از خدا خواست ... هرچی قسمت باشه همون میشه ... موافقید؟

ومن در گذر جاده ی زندگی آموختم؛ از خدا بخواهم که هرچه برایم خیر است، قسمت من کند. چه بسا مواردی که بزور از خدا بخواهیم و خیر در آن نباشد.


4

فالمقسمات امرا آیه ۴ سوره ذاریات قسمت کنندگان اصلی به حکم خداوند خدا یا راضی به رضایت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم از خدا بهترین ها رو براتون می خوام ، الهی آمین


3

علامه طباطبایی رحمة ألله علیه؛ هر آنچه که [در زندگی] می‌بینی و می‌شنوی، "خودت" هستی ... (یعنی إتفاقات خرد و کلان روزمره، بازتاب رفتار و ملکات وجودی إنسان می‌باشد که در خود نهادینه کرده است) ...


2

ألدعآء یرّد ألقضآء ولو أبرِمَ إبراماً ... دعا، قضا و قدر را می‌تواند تغییر دهد و جابه‌جا کند، هر چند که آن قضا و قدر تثبیت شده باشد ... رسول أکرم صلی ألله علیه و آله و سلم.


3