قلدری آکادمیک (Academic bullying) (رفتار غیرحرفه‌ای دانشگاهیان)؛ - بی‌أدبی - عصبانیت - بی‌توجهی - منزوی کردن - توهین زبانی - مسخره کردن - شرمنده کردن - إنتقاد در جمع - أحمق خواندن - تحقیر در جمع - بی‌لیاقت خواندن - به رخ کشیدن شکست - منع از تعامل با دیگران - عدم حفظ حریم شخصی إدامه در کامنت...

خیلی ممنونم
6 روز پیش

0 0


سایت آمازون هم داره... ألبته اگه معتبر باشن...
6 روز پیش

0 0


Workplace bullying in academia - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_bullying_in_academia
6 روز پیش

1 0


سلام. منبعی واسه این موارد بوده؟ اگر هست لطفا لینک هم بگذارید. متاسفانه در جمع های دانشگاهی خیلی ها دچار این موارد هستند.
6 روز پیش

0 0


قلدری آکادمیک (Academic bullying) (رفتار غیرحرفه‌ای دانشگاهیان)؛ - بی‌أدبی - عصبانیت - بی‌توجهی - منزوی کردن - توهین زبانی - مسخره کردن - شرمنده کردن - إنتقاد در جمع - أحمق خواندن - تحقیر در جمع - بی‌لیاقت خواندن - به رخ کشیدن شکست - منع از تعامل با دیگران - عدم حفظ حریم شخصی
1 هفته پیش

0 0


- توصیه‌نامه‌ی غیرمنصفانه - کنسل کردن فرصت شغلی - تشویق دیگران به بدرفتاری - عدم حمایت از تغییر و رشد - إختلال در مسیر ویزای کاری - إیجاد تأخیر در مسیر و رشد علمی - سرزنش دیگران برای پوشاندن نواقص شخصی
1 هفته پیش

0 0