توضیحات: جایزه نهایی به 16 نفر از افرادی تعلق خواهد گرفت که تا ساعت 16 روز 16 آذر، بیشترین امتیاز را کسب کنند و در رتبه‌های مربوطه قرار بگیرند https://my.isic.ir/ranking


1

ممنونم از شما برای پاسخگویی.


0