مدرس
مدیریت اجرایی
موسسه غیرانتفاعی صائب -ابهر

نوروزتان پیروز،هر روزتان نوروز. بر همه ایرانیان عرض تبریک سال نو و تندرستی و شادکامی.

از مذاکرات سیاسی چقدر می دانید؟ آیا سیاست جنازه یا چماق هویج چیزی شنیده اید؟آیا می دانید در مذاکرات سیاسی پاشنه کفش خانم ها چند سانتی متر باید باشد... آیا در ضیافتی دعوت شده آید و هسته زیتون را کجا باید قرار دهید ،چیزی می دانید....

پیشاپیش طولانی تربت شب سال مبارک. شب یلدا رو خدمت همه اعضای سازمان بین المللی دانشگاهیان تبریک عرض می کنم.

متخصص کسی است که در مورد یک چیز،همه چیز را بداند.نه در مورد همه چیز ،یک چیز را بداند.

اگر مذاکره ای را یک ساعت در نظر گرفتید،بعد از 10 دقیقه سخنرانی ،تریبون را به مخاطبتان بدهید،موقع سخنرانی اوست در مذاکره.

از تن گفت یا تن گفتار یا زبان بدن چه می دانید؟؟ به طور خلاصه بفرمایید.ایا اساتید بزرگ این حوزه را می شناسید؟؟

پوکرفیس. Poker face در مدیریت و بازاریابی به چه معناست ؟ لطفاً پاسخ دهید. در روزهای آینده توضیح می دهم خدمت دوستان عزیز.