اشخاص زیرک از بدبختی‌ها و گرفتاری‌های دیگران آگاه و بیدار می‌شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی‌گیرند./ بنجامین فرانکلین

إمام علی علیه‌ألسلام: ما أکثرَ ألعِبَرَ و أقَلَّ ألإعتبارَ ... چه بسیار است أسباب عبرت و چه کم است عبرت‌گیری ...


1