ازهر چيز تعريف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشاني و آنرا به خودت يا به ديگران نسبت بدهي که ظلمي بزرگ‌تر از اين نيست؛ ‏اگر اين نکته را رعايت کني، از وادي امن سر در مي‌آوري ‏ میرزا اسماعیل دولابی

«هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي»


0