یک نفر خواب دید که پیش فرشته‌هاست، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و نامه‌هایی که توسط پیک‌ها از زمین می‌رسد، باز می‌کنند و آن‌ها را داخل جعبه می‌گذارند. مرد پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می‌کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها (ادامه در کامنت)

و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می‌گیریم. مرد کمی جلوتر رفت و باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می‌گذارند و آن‌ها را توسط پیک به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شماها چه می‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است. ما پاسخ درخواست‌های مردم را به زمین می‌فرستیم.


8

مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. با تعجب از او پرسید: شما چرا بیکارید؟ فرشته گفت: اینجا بخشی است که مردم بعد از مستجاب شدن دعاهایشان باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند جواب بفرستند؟


8

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده است فقط کافیست بگویند: خدایا شکر!


14

قرآن کریم لَإن شَکَرتُم لَأزیدَنَّکُم ... اگر شکرگزاری نمایید برای شما قطعا و حتما خواهم افزود ...


3

شاد باش نه یک روز ‌‌که همیشه … بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد که پشیمان شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند …


0

شاد باش نه یک روز ‌‌که همیشه … بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد که پشیمان شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند …


1