چرا افراد متاهل در شهرستانها نمیتوانند از بیمه تامین اجتماعی زیرنظر سازمان بهره مند بشوند؟

سلام، به این خاطر که بیمه ی افراد متاهل نیاز به معاینات پزشکی (حضوری) دارد، بهتر است در شهرستان خود اقدام به بیمه کنند که زحمت تا تهران رفتن را متقبل نشوند.


0