جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

قرآن کریم و لَو شآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ألناسَ أمَّةً واحِدَةً و لايَزالونَ مُختَلِفينَ و اگر خدای تو می‌خواست همه‌ی (ملل و مذاهب) را یک أمت می‌گردانید و لیکن دآئم با هم در اختلاف خواهند بود.


3