رسول أکرم صلی ألله علیه و آله و سلم: - خداوند به بندگانش چیزى بهتر از عقل نبخشیده است. - ما قَسَمَ أللهُ لِلعِبادِ شَیئاً أفضَلَ مِن ألعَقلِ ...


1